Finn Hallböök tilldelas Limbiska priset 2014

2014-11-26

Finn Hallböök, professor i  utvecklingsbiologisk neurovetenskap och lärare vid Biomedicinprogrammet har av biomedicinarstudenterna tilldelats Limbiska priset 2014 för hans inspirerande, tillika välstrukturerade undervisning på programmet. Finn Hallböök är ett gott exempel på hur man med ett genuint intresse för sitt ämne samt en mycket god pedagogik väcker intresset hos biomedicinarstudenter. Finns engagemang är något utöver det vanliga.

Vi vill också uppmärksamma den energi och det driv Finn Hallböök bidrar med i arbetet för ett bättre program i programkommittén. Det är tydligt att Finn alltid har studenternas bästa i åtanke.

Biomedicinprogrammet, Uppsala universitet