Introduktionskurs i farmaceutisk bioinformatik

2014-03-21

Kursen är en introduktion i farmaceutisk bioinformatik som är en disciplin inom den genomiska revolutionen som syftar till att slå samman de biologiska och kemiska världarna med informatisk teknologi.

Jag skickar här information om vår nätbaserade kurs i farmaceutisk bioinformatik (UU-37307), som du också finner här: www.pharmbio.org .

Kursen är en introduktion i farmaceutisk bioinformatik som är en disciplin inom den genomiska revolutionen som syftar till att slå samman de biologiska och kemiska världarna med informatisk teknologi.

På begäran av många tidigare deltagare erbjuder vi nu dessutom ytterligare två nätkurser i ämnet:

I. Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik (5 hp, UU-37309)

II. Tillämpad farmaceutisk bioinformatik (5 hp, UU-37303)

(se http://www.pharmbio.org/pages/other_courses för ytterligare information) 

Till din information så är farmaceutisk bioinformatik är en ny disciplin inom den genomiska revolutionen som har impact på snart sagt alla kemiska, biologiska och biomedicinska discipliner där molekylära interaktioner och förändringar är involverade.

Kurserna lär hur moderna kemobioinformatiska metoder kan användas för att analysera biologi ner till dess finaste kemiska detaljnivå, och hur man kan använda detta för att överbrygga den biologiska världen med den kemiska. Ett uppenbart exempel är utveckling av nya läkemedel och studiet av läkemedlens verkan på organismerna, men området är inte begränsat till bara detta eftersom all biologi faktiskt har ett kemiskt ursprung som kan studeras med kemobioinformatiska metoder.

Ämnet är tvärvetenskapligt med forskningsproblem som också gränsar till informatik och matematisk statistik, och kursen kan därför vara lämpad även för de som har sådana intressen.

Kurslitteratur för kursen är läroboken "Introduction to Pharmaceutical Bioinformatics (ISBN 978-91-979403-0-6).

Kurserna är lämpade för studenter, forskare, lärare och yrkesverksamma inom de biologiska, biomedicinska, kemiska och farmaceutiska områdena och de är helt gratis för EU/EEA medborgare. 

Nästa kurs börjar den 1 september 2014 och löper över 10 veckor på halvfart.  Schemat är mycket flexibelt och kräver inga fasta tider. Schemat är mycket flexibelt och kräver inga fasta tider. Många av våra studenter går kursen parallellt med andra studier eller heltidsarbete.

Kurserna som ges på engelska är berättigade till högskolepoäng,  

Då vi har svårt att nå ut till alla studenter, skulle jag uppskatta mycket om du kunde vidarebefordra detta mail till studenter och andra som du tror kan vara intresserade av våra kurser.

För att gå någon av kurserna, anmäl dig på www.pharmbio.org . Notera dock att du också måste ansöka till kurserna officiellt på www.antagning.se - och att din ansökan måste vara inne senast den 15:e april. (Se också informationen i slutet av detta mejl.)

Om du har några frågor hör bara av dig!

Bästa hälsningar

Jarl Wikberg

Professor i farmaceutisk farmakologi

och ansvarig för farmaceutisk bioinformatik 

vid Uppsala universitet

Tel +46-70-3 449 549

OFFICIELL ANSÖKAN TILL KURSERNA:

För att bli slutligt antagen måste ansökan göras på http://www.universityadmissions.se eller http://www.antagning.se .

Ansökningstiden har redan startat och avslutas den 15:e april. Efter 15: april tid kommer ansökningarna att vara stängda fram till omkring 10:e juli, då de öppnar igen för sen antagning. Det är därför mycket viktigt att du ansöker före den 15:e april för att säkert komma med till höstens kurser!

För att hitta kurserna i antagningssystemet sök på följande kurskoder:

UU - 37307 : Farmaceutisk bioinformatik

UU - 37309 : Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik

UU - 37303 : Tillämpad farmaceutisk bioinformatik