Se samtliga publikationer

Transplantation av stamceller för att återskapa förlorad sensorisk funktion efter plexusavulsion

Sensorisk information från perifera vävnader leds till ryggmärgen via sensoriska nervceller som är belägna i pariga, segmentella nervknutor, sk bakrotsganglier strax utanför ryggmärgen. Dessa nervceller sänder sin information in i ryggmärgen via segmentella bakrötter. Skada på bakrötter, ofta kallad plexusavuslion, kan inträffa vid t ex trafikolyckor och leder till permanent förlust av känsel från den drabbade kroppsdelen, oftast armen. Vår forskning avser att återskapa sensorisk funktion som har förlorats genom skada på ryggmärgens bakrötter.

Bakrotsskada leder till uppkomsten av en “barriär” vid gränsen mellan bakrot och ryggmärg, som hindrar all inväxt till ryggmärgen av de skadade nervtrådarna. Vi transplanterar stamceller till området där bakrot och ryggmärg möts med två alternativa syften: i) Att ändra miljön i detta område så att den understödjer och inte motverkar växt av de skadade nervtrådarna i bakroten. ii) Att producera nervceller som dels kan ta emot kontakter strax utanför ryggmärgen från nervtrådarna i bakroten och dels sända nervtrådar in i ryggmärgen för att kontakta nervceller som kan föra sensorisk information vidare upp mot hjärnan. I sistnämnda fallet kommer de transplanterade cellerna att fungera som relästation för sensorisk information. På lång sikt kan resultaten av vår forskning bidra till att utveckla ny behandling av patienter som har drabbats av skada på ryggmärgens bakrötter.

Projektmedlemmar:

Elena Kozlova, docent

Håkan Aldskogius, prof

Mariya Koshevnikova, postdoc

Niclas König, doktorand

Ninnie Abrahamsson, BMA

Carl Trolle, projektstud

Samarbetspartners:

Richardson Leao, Inst för neurovetenskap, UU

Inst för teknikvetenskaper; Nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Kroatiens institut för hjärnforskning, Zagreb, Kroatien

Queen Mary University London, London, UK

 

Kontakt

Elena Kozlova

Gruppledare:

Prof. Elena Kozlova

e-mail:elena.kozlova@neuro.uu.se