Se samtliga publikationer

Transplantation av stamceller för att återskapa förlorad motorisk funktion i ryggmärgen

Vid skada i ryggmärgen förstörs vävnaden så mycket att nervtrådar inte kan växa genom det skadade området. Vi avser att kringgå detta skadeområde genom att utanför ryggmärgen skapa en relästation som kan förmedla nervimpulser från ryggmärgen ovanför skadan till nedanför denna. Därigenom erbjuds en möjlighet att återskapa kontroll av motoriska funktioner nedanför ryggmärgsskadan.

Det är väl dokumenterat att skadade nervtrådar i ryggmärgen kan växa (regenerera) i den vävnad som finns i perifer nerver. Vi utnyttjar detta genom att stoppa in ena änden av en perifer nerv i ryggmärgen i anslutning till skadade nervtrådar ovanför en ryggmärgsskada. Detta ger skadade nervtrådar en möjlighet att växa ut från ryggmärgen och in i den perifera nerven. I andra änden av den perifera nerven placerar vi utanför ryggmärgen ett transplantat av stamceller som differentieras till nervceller som vi avser att stimulera så att deras nervtrådar växer in i ryggmärgen nedanför skadan. Samtidigt ges de skadade nervtrådarna ovanför skadan möjlighet att växa till transplantatet och bilda kontakter med dess nervceller. Genom dessa ingrepp har vi skapat en ”brygga” runt ryggmärgsskadan där informationen i nervbanor ovanför skadan via de transplanterade nervcellerna kan överföras till de motoriska nätverken nedanför ryggmärgsskadan och därigenom återge kontroll av förlorade motoriska funktioner.

Projektmedlemmar:

Elena Kozlova, docent

Håkan Aldskogius, prof

Mariya Koshevnikova, postdoc

Niclas König, doktorand

Ninnie Abrahamsson, BMA

Carl Trolle, projektstud

Samarbetspartners:

Richardson Leao, Inst för neurovetenskap, UU

Inst för teknikvetenskaper; Nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Inst NEUROTEC, Karolinska institutet, Stockholm

 

 

 

Kontakt

Elena Kozlova

Gruppledare:

Prof. Elena Kozlova

e-mail:elena.kozlova@neuro.uu.se