Se samtliga publikationer

Stamceller från nervsystemet förbättrar överlevnad och funktion hos insulinproducerande betaceller

Vi har visat att stamceller från nervsystemet som odlas eller transplanteras tillsammans med insulinproducerande betaceller stimulerar dessas nybildning, överlevnad och funktion. 

Langerhanska öarna i bukspottkörteln innehåller de insulinproducerande sk betacellerna. Transplantation av Langerhanska öar från bukspottkörteln är en behandlingsmetod för patienter med typ 1 diabetes. Överlevnaden av dessa transplantat är emellertid otillfredsställande och nya tillvägagångssätt behöver utvecklas för att åstadkomma transplantat som kan fungera på lång sikt. De positiva effekterna av stamceller från nervsystemet på betaceller erbjuder en möjlighet att uppnå detta mål och också en möjlighet att öka mängden fungerande betaceller hos patienter med typ 1 diabetes. Vi har med hjälp av odlingssystem visat att den stimulerande effekten av stamceller från nervsystemet på nybildning av betaceller kräver att dessa båda celltyper har direkt kontakt med varandra (Diabetologia, 2012). Vi avser genom fortsatt forskning att fastställa karaktären av dessa kontakter och vilka mekanismer som medverkar i den nybildning av betaceller som åstadkoms av kontakterna med neurala stamceller.

Projektmedlemmar:

Elena Kozlova, docent

Svitlana Vasylovska, postdoc

Anongnad Ngamjariyawat, doktorand

Samarbetspartners:

Inst för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

Inst för kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fria universitetet, Centrum för diabetesforskning, Bryssel, Belgien

Inst för utvecklingsbiologi, Ryska vetenskapsakademien, Moskva, Ryssland

Inst för cytologi, Ryska vetenskapsakademien, St Petersburg, Ryssland

 

 

Kontakt

Elena Kozlova

Gruppledare:

Prof. Elena Kozlova

e-mail:elena.kozlova@neuro.uu.se