Differentiering av stamceller genom styrning av cellernas inre egenskaper och yttre miljö

Stamceller erbjuder en attraktiv möjlighet att med hjälp av celltransplantation behandla det skadade eller sjuka nervsystemet. Ett stort och ännu olöst problem med denna behandlingsväg är att förbättra överlevnad av transplanterade stamceller (som först måste vara omogna för att överleva) och att senare differentiera dessa till önskad typ av celler. Vår forskning syftar till att utveckla nya tillvägagångssätt för att påverka långsiktig överlevnad och cellspecifik differentiering av transplanterade stamceller.

Ett tillvägagångssätt för att uppnå detta mål är att före transplantation introducera i stamcellerna ett genregleringssystem, som kan aktiveras ”utifrån”. Med hjälp av denna teknik har vi lyckats producera specifika typer av känselnervceller från transplanterade stamceller från nervsystemet genom att aktivera en gen som medverkar i dessa känselnervcellers normala utveckling (Stem Cells, 2009). Med ett liknande genregleringssystem har vi också lyckats stimulera differentiering till specifika nervceller från stamceller från human embryonal ryggmärg (Stem Cells Dev, 2011). Parallellt med dessa studier utvecklar vi nya nanobaserade system för lokal frisättning till transplanterade stamceller av molekyler som medverkar i dessa cellers normala utveckling till specifika typer av nervceller. Resultaten av våra studier kan bidra till förbättrade metoder för överlevnad och differentiering av stamceller för behandling av skador och sjukdomar i nervsystemet.
 

Projektmedlemmar:

Elena Kozlova, docent

Håkan Aldskogius, prof

Mariya Koshevnikova, postdoc

Niclas König, doktorand

Ninnie Abrahamsson, BMA

Carl Trolle, projektstud
 

Samarbeten:

Richardson Leao, Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet

Inst för teknikvetenskaper; Nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Inst för neurovetenskap och farmakologi, Panuminstitutet, Köpenhamns universitet

RIKEN hjärnforskningsinstitut, Saitama, Japan
 

Stamcellsdiffertiering