Utveckling och regeneration av ögats näthinna

Synen anses av många som ett av våra mest värdefulla sinnen. Ljus omvandlas till aktivitet av nervceller i näthinnan som ligger i de bakre delarna av ögat. Förlust av synförmågan sker i ökande grad om nervcellerna i ögat degenererar och dör.

Med detta projekt försöker vi utnyttja våra kunskaper om hur nervceller bildas under embryotiden för att samla kunskap för hur nya nervceller skall kunna produceras för att ersätta förlorade eller skadade nervceller i näthinnan om den drabbas av sjukdom. Vi kan utnyttja kunskapen om hur gener styr bildningen av nervceller och med hjälp av kunskapen om vilka gener som är nödvändiga, tillföra och styra viktiga ”nyckel”-gener i stamceller så att nya nervceller bildas. Vi utnyttjar också våra kunskaper om maskineriet som reglerar att celler dör och överlever för att vid skada eller sjukdom kunna hindra nervcellsförluster.

Tappar och stavar i näthinnan reagerar på ljuset och genom ljustransduktionen översätts den bild av omgivningen som blivit projicerad på näthinnan inuti ögat till elektriska signaler. Redan i näthinnan sker en första bearbetning av syninformationen innan den skickas vidare till syncentra i hjärnan. Näthinnan har flera olika nervceller förutom fotoreceptorerna. Ganglionceller sätter näthinnan i kontakt med hjärnan med hjälp av sina långa nervcellsutskott sk. axoner. Horizontalceller och amakrinceller bearbetar informationen i retina och utför bland annat förstärkning av kontraster och färgtolkning. Det är främst ljusreceptorerna och ganglioncellerna som är påverkade och som dör vid de sjukdomar som drabbar näthinnan. De vanligaste sjukdomarna är olika former av näthinne/makuladegeneration där tapparna - färgreceptorer dör och grön starr eller glaukom, där ganglioncellerna dör. Makulan är den centrala delen av näthinnan med vilken vi ser skarp i centrala synfältet och som är helt nödvändig för att vi skall kunna läsa och se färger.

Medlemmar:

FinnHallböök,PhD, Professor

Miguel Jarrin, PhD, Post-doc

Niclas Lindqvist, PhD, Post-doc

Henrik Ring, Med Mag, PhD

Shahrzad Shirazi-Fard, MSc, PhD

Maria Blixth, Msc, PhD student

Mohammad Harun-or-Rashid, Msc, PhD student

Alireeza Bagherpoor, Master student