Medicinsk utvecklingsbiologi

Utvecklingsbiologin förklarar hur vi bildas och tillväxer under fostertiden och hur våra organ som hjärna, ryggmärg och perifera nervsystem uppkommer. Grundläggande kunskap om vår skapelse kan ge uppslag till hur skador på nervsystemet kan repareras under senare delar av livet och hur degeneration eller okontrollerad tillväxt i nervvävnad kan bemästras kliniskt.

Forskning inom institutionens grupper kring dessa frågor sysslar med olika aspekter på tillväxt, regeneration och skydd av hjärnan, inklusive den speciella del av hjärnan som bildar ögats näthinna under vår utveckling och vid olika skador och sjukdomar senare i livet.