Medicinsk historia

Besöksadress: Uppsala biomedicinska centrum (BMC), Husargatan 3
Postadress: Uppsala biomedicinska centrum (BMC), Box 593, 751 24 Uppsala

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog