Läkarutbildning vid Uppsala universitet

Läkarutbildningen vid Uppsala universtitet startade för 400 år sedan genom att den första professuren i medicin tillträddes. Syftet med det aktuella projektet är att undersöka introduktionen av formaliserad utbildning i ämnet professionell utveckling (läkarens roll) under 1960-70-talen och jämföra med läakrutbildningen under 1950- talet och under de första åren på 2000-talet.

Projektmedlemmar:

Kerstin Hulter Åsberg

Arvid Puranen

 

Kontakt

Urban Josefsson

E-mail: urban.josefsson@surgsci.uu.se