Djur i medicin

Det baltisk-nordiska nätverket av medicinhistoriska museer har initierat ett samarbetsprojekt som syftar till att undersöka djurens roll inom det medicinska områdetgenom historien.

Projektmedlemmar:

Kerstin Hulter Åsberg, Uppsala

Juris Salaks, Riga

Maie Tuomsalo, Tartu

 

Kontakt

Urban Josefsson

E-mail: urban.josefsson@surgsci.uu.se