Att leva med afasi

Min forskning fokuserar på ”hur det är att leva med afasi”, särskilt hur situationen ser ut för de närstående och vad man kan göra för att underlätta deras situation.

Vidare är jag intresserad av hur kommunikationsstrategier kan tränas in för att underlätta samtal med en person med afasi och huruvida en sådan träning kan främja såväl dennes som samtalspartnerns välbefinnande. Ett sådant arbete kräver valida och reliabla bedömningsinstrument, vilket jag också ägnar mig åt att ta fram. Nyligen har jag fått medel för att kunna följa personer som insjuknar i afasi och deras närstående under flera år för att se hur både språk- och kommunikationsförmåga liksom deltagarnas vardagsliv förändras på sikt och vilka faktorer som kan påverka utvecklingen.

Kontakt

Gruppledare:

Monica Blom Johanson, Ph.D.

E-mail: monica.blom.johansson@neuro.uu.se