Stamning och andra talflytstörningar

Mina forskningsintressen rör hjärnans funktioner, särskilt att förstå orsaksmekanismerna till stamning. Forskningen om stamning har ett integrativt upplägg, inkluderande talmotorik, påverkan av situationsvariabler, psykologiska aspekter, och bakgrundsfaktorer.

För närvarande arbetar vi med detaljanalys av stamning i talet, för ökad kunskap om avbrottens natur, samt uppbyggnad av ett nytt EEG-lab för studier av den hjärnaktivitet som föregår talet. Tidigare arbeten har bl.a. berört förekomsten av neurologiska bakgrundsfaktorer, drag av ADHD hos undergrupp av personer med stamning,  meta-analys av studier om stamning och temperament, samt mätning av motortrösklar med TMS (transkraniell magnetstimulering).
 

Kontakt

Per Alm, Med. Ph.D

E-mail: per.alm@neuro.uu.se