Språk, minne och alternativ kommunikation

Språkstörning och dyslexi, i relation till hjärnans minnessystem

Hur kan specifik språkstörning och dyslexi hos barn relateras till olika minnessystem i hjärnan? I vilken utsträckning kan hjärnans naturliga mekanismer kompensera för svagheter inom det ena eller andra systemet?

Språk- och talstörningar hos för tidigt födda och barn med epilepsi. 

Uppföljning av Språk och kommunikationsutveckling hos barn som krävt neonatal intensivvård, och hos barn med epilepsisjukdomar.

Grafisk kommunikation för barn som inte kan tala

Forskargruppen ingår i ett internationellt uppföljningsprojekt, som studerar språkutveckling och kommunikation hos barn, som inte kan tala utan växer upp med grafisk kommunikation, dvs genom att peka på bilder eller symboler. Tekniska hjälpmedel för grafisk och alternativ kommunikation har utvecklats mycket under de senaste årtiondena, men mycket lite är hittills känt om hur barnens språk utvecklas i relation till dessa.