Logopedi

Logopedi handlar om röst-, tal-, språk- och sväljstörningar, inklusive relaterade kommunikationsproblem som läs- och skrivsvårigheter. Forskningen inom området berör orsaksmekanismer, diagnosticering, behandling och stöd.

Till sin natur är logopedi tvärvetenskapligt, inkluderande olika medicinska discipliner och neurovetenskap samt lingvistik, fonetik och psykologi, med omfattande fakultetsövergripanden samarbeten. Inom Institutionen för neurovetenskap har logopedin forskningssamarbete bl.a. med Klinisk Neurofysiologi.

Forskningsgruppen för logopedi i Uppsala har koppling till Logopedprogrammet, med totalt ca 120 studenter. I programmet ingår examensarbeten på avancerad nivå om 30 hp, vilka utgör en integrerad del av forskningen. Forskningen berör framför allt följande områden:

-Orsaksmekanismer till stamning och andra talflytstörningar, från neurovetenskapligt perspektiv.

-Samband mellan störningar i de deklarativa respektive procedurella minnessystemen och språkstörning och dyslexi hos barn. (I samarbete med Georgetown University, Washington DC.)

-Om behandling av afasi och betydelse av och utformning av stöd till närstående.

-Språkutveckling och kommunikativ förmåga hos barn som använder grafisk kommunikation (del av internationell forskning).

Kontakt

Gruppledare:

Monica Blom Johanson, Ph.D.

E-mail: monica.blom.johansson@neuro.uu.se