Lediga platser

Vill du forska hos oss?


Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare, läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Funktionell Farmakologi

Vi söker examensarbetare, doktorander och post doktorer som är intresserade av att forska i vår forskargrupp. Vi har flera olika projekt för examensarbetare som kan skräddarsys till Dina intressen. Vi söker även doktorander och post doktorer med intresse av molekylär biologi, neurobiologi, bioinformatik, beteende, kliniska prövningar, human genetik, farmakologi och fysiologi. Vi strävar efter att ge mycket goda möjligheter för meritering med tydliga individuella utvecklingsplaner.

Forskningsmiljön kännetecknas av gränsöverskridande forskning och hög produktivitet. Vår forskning kring fetma, anorexia och den centrala reglering av födointaget och belöning har väckt stor internationellt uppmärksamhet (i media och med stort antal citeringar av våra vetenskapliga arbeten) samtidigt som vi är högt rankade av Svenska Vetenskapsrådet och andra utvärderingsinstanser.

Kontakta gärna

Helgi Schiöth, professor och enhetsledare helgis@bmc.uu.se

Eller helt enkelt kom förbi på våra kontor B1 plan 2, BMC Uppsala universitet.

Aktuella avhandlingar

Ann Essner, fysioterapi, 16 februari 2018, kl 10.00
Marina Senek, neurologi, 20 april 2018, kl 9.00
Sami Abu Hamdeh, neurokirurgi, 21 april 2018, kl 9.00
Elisabeth Westerberg, klinisk neurofysiologi, 27 april 2018, kl 9.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.