Lediga platser

Vill du forska hos oss?


Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare, läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Klinisk Neurofysiologi

Vi söker examensarbetare (på kandidat-, master-, eller läkarstudenter) som är intresserade av att forska i vår forskargrupp. Vi har flera olika projekt för examensarbetare som är relaterade till funktionella studier av muskel-och nervceller på ett unikt multielektrodchip. Vi forskar om neuromuskulär signalering och framförallt om den autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis både kliniskt och prekliniskt. Vi har flera internationella samarbeten och har anslag från Vetenskapsrådet. 

Välkommen att kontakta:

Anna Rostedt Punga, Specialistläkare, docent och forskningsgruppledare anna.rostedt.punga@neuro.uu.se

Läs mer på Klinisk neurofysiologi - Studier av den neuromuskulära synapsen och myasthenia gravis

Labbet är lokaliserat på BMC, A2:2

Funktionell Farmakologi

Vi söker examensarbetare, doktorander och post doktorer som är intresserade av att forska i vår forskargrupp. Vi har flera olika projekt för examensarbetare som kan skräddarsys till Dina intressen. Vi söker även doktorander och post doktorer med intresse av molekylär biologi, neurobiologi, bioinformatik, beteende, kliniska prövningar, human genetik, farmakologi och fysiologi. Vi strävar efter att ge mycket goda möjligheter för meritering med tydliga individuella utvecklingsplaner.

Forskningsmiljön kännetecknas av gränsöverskridande forskning och hög produktivitet. Vår forskning kring fetma, anorexia och den centrala reglering av födointaget och belöning har väckt stor internationellt uppmärksamhet (i media och med stort antal citeringar av våra vetenskapliga arbeten) samtidigt som vi är högt rankade av Svenska Vetenskapsrådet och andra utvärderingsinstanser.

Kontakta gärna

Helgi Schiöth, professor och enhetsledare helgis@bmc.uu.se

Eller helt enkelt kom förbi på våra kontor B1 plan 2, BMC Uppsala universitet.