Samverkan

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har som målsättning att utveckla ett samarbete med besläktade verksamheter inom Sverige.

Övriga kunskapscentra, inrättade av Socialstyrelsen, är också naturliga samverkanspartners:

 • Kunskapscentrum för katastrofmedicin
  - Katastrofmedicin Linköping (KcKM)
  - Katastrofmedicin Stockholm (KcKM)
  - Katastrofmedicin Umeå (KcKM)

 • Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

 • Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC)

Internationellt finns ett upparbetat samarbete med företrädare för traumacentra i Europa och övriga världen genom bland andra:

 • European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)

 • International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS)

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har deltagit i The European Network for Traumatic Stress -TENTS, ett europeiskt samarbetsprojekt som delvis finansieras av EU.

Aktuella händelser

Ny publikation av Liselotte Englund och Filip Arnberg i Disaster Prevention and Management: An International Journal; "Survivors’ experiences of journalists and media exposure: A retrospective qualitative study 15 years after a ferry disaster" 

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Kontakt

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 (tisdagar till administratör)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.