Specialistteam

Specialistteam för traumarelaterade störningar
Kravet från samhället och framförallt från patienterna att komma i åtnjutande av anpassad professionell psykiatrisk hjälp kommer sannolikt att öka i framtiden. Detta gäller inte bara de klassiska psykiatriska tillstånden som psykoser, förstämnings- och ångestsyndrom, personlighetsstörningar med mera, utan också posttraumatiska tillstånd. Posttraumatiska tillstånd har kommit i fokus efter ett antal stora olyckor som drabbat människor i vårt land. Hos ett stort antal patienter med olika psykiska störningar kan man i bakgrunden finna att de varit utsatta för psykiska, och /eller fysiska trauman, däribland sexuella övergrepp, under uppväxten. Om man inte har detta i åtanke kan behandlingsframgångarna ibland utebli. Fler invandrare med posttraumatiska tillstånd behöver hjälp. Den ökande andelen svensk personal som deltar i civila humanitära insatser och militära fredsbevarande internationella sådana riskerar att drabbas av posttraumatiska tillstånd.

Mot bakgrund av ovanstående har en kartläggning gjorts av de resurser som finns i landet för att möta patienter med posttraumatiska tillstånd. Resultatet av denna kartläggning redovisas i en rapport publicerad i Läkartidningen nr 47/2005 vol 102, läs artikeln. Efter att rapporten skrevs har ytterligare några team tillkommit.
 

Aktuella händelser

Ny publikation av Liselotte Englund och Filip Arnberg i Disaster Prevention and Management: An International Journal; "Survivors’ experiences of journalists and media exposure: A retrospective qualitative study 15 years after a ferry disaster" 

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Kontakt

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 (tisdagar till administratör)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.