Psykologisk första hjälp

Användarinstruktionen nås genom länken nedan. Denna version är den andra utgåvan som översatts till svenska. Den är avsedd att vara till hjälp för psykologiskt eller psykiatriskt skolad personal eller annan särskilt utbildad personal som har till uppgift att lämna stöd till drabbade efter allvarliga händelser.

Psykologisk första hjälp – användarinstruktion, andra utgåvan är en översättning från den amerikanska förlagan

”Psychological First Aid, Field Operations Guide, 2nd Edition”. Psykologisk första hjälp är utformat för att minska den omedelbara nödställdheten orsakad av allvarliga händelser och för att stödja bemästring och adaptiva funktioner på kort och lång sikt.

En kort sammanfattning av användarinstruktionen skulle kunna vara att den som agerar som stödperson efter en allvarlig händelse:
- Helst bör vara en del av en av samhället auktoriserad insats.
- Kontaktar och möter människorna, vuxna, tonåringar, barn och familjer som drabbats och framförallt hjälper dem att tillgodose de omedelbara behoven.
- Undviker att vara påträngande och inte ber dem berätta om sina upplevelser men däremot lyssnar när de väl gör det.
- Uppmuntrar åldersadekvata, positiva bemästringsstrategier och hjälper drabbade att komma i kontakt med samhällets aktuella stödinrättningar.
- Tar hand om sig själv.

Bilagorna, med tips till drabbade, i slutet av användarinstruktionen kan med fördel kopieras av stödpersoner och medföras för att kunna delas ut till drabbade i den akuta situationen. Dessa bilagor har dessutom sammanställts i en annan länk ”Tips till drabbade” dit man också kan hänvisa dem.

Till användarinstruktion

Artikel Läkartidningen nr 39 2006

Förmågor för psykologisk återhämtning

Förmågor för psykologisk återhämtning (FPÅ) anges vara en «evidence-informed model», med vilket menas att åtgärder och insatser vilar på vetenskaplig grund men är inte i sig utvärderat, för stöd till barn, tonåringar, vuxna och familjer, veckor till månader efter allvarliga händelser där man tidigare genomfört stöd till drabbade enligt modellen Psykologisk första hjälp (PFH) eller när mer intensiva stödinsatser utöver PFH är aktuella. Här finns en användarinstruktion som är framtagen av the National Center for PTSD och the National Child Traumatic Stress Network i USA och publicerades första gången 2010.

Länk: Instruktion Förmågor för psykologisk återhämtning

Aktuella händelser

Ny publikation av Liselotte Englund och Filip Arnberg i Disaster Prevention and Management: An International Journal; "Survivors’ experiences of journalists and media exposure: A retrospective qualitative study 15 years after a ferry disaster" 

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Kontakt

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 (tisdagar till administratör)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.