Informationsmaterial

Här nedan hittar du sammanställningar av erfarenheter från olika typer av allvarliga händelser samt exempel på bemästringsstrategier. Texterna har tagits fram i samband med att allvarliga händelser inträffat i vår omvärld och där vi funnit anledning att ge information om vad som karaktäriserar sådana händelser och om vad som kan vara rekommenderade bemästringsstrategier.

Barn och svåra händelser
 

Bemästring av allvarliga händelser - tips för drabbade, andra utgåvan

Dessa tips nås genom länken nedan. Denna version är den andra utgåvan som översatts till svenska från den amerikanska förlagan ” Psychological First Aid, Field Operations Guide, 2nd Edition”. Dessa tips är utformade för att bidra till att minska den omedelbara nödställdheten efter allvarliga händelser, för att drabbade på ett bättre sätt ska kunna bemästra sådana händelser och för att stödja vuxnas, tonåringars och barns återanpassning också på lång sikt. Vi vet idag att vissa saker kan underlätta sådan återanpassning medan andra kan försvåra densamma. I tipsen kan du därför hitta följande ämnen:
- Stöd människor emellan är viktigt. Det finns därför tips om hur man kan ta kontakt med andra för att få stöd men också för att ge stöd.
- Information om vanliga reaktioner när allvarliga händelser inträffat och hur man kan bemästra dem
- Tips till föräldrar för hur man kan hjälpa och stödja småbarn, förskolebarn, barn i skolåldern, tonåringar och vuxna efter allvarliga händelser.
- Tips för avslappning.
- Tips om hur man bör förhålla sig till användning av alkohol, läkemedel eller droger efter en allvarlig händelse.

Tips till de drabbade


Erfarenheter från olika allvarliga händelser

Reaktioner i samband med händelser som inkluderar radioaktiv strålning, 2011

Naturkatastrofen och dess efterverkningar i Japan, 2011

Jordbävningen i L'Aquila, 2009

Svininfluensa och känsla av bemästring, 2009

Skottlossning i skolan och dess konsekvenser, 2009

Efter tragedin i Stjärnsund, 2008
 

Aktuella händelser

Ny publikation av Liselotte Englund och Filip Arnberg i Disaster Prevention and Management: An International Journal; "Survivors’ experiences of journalists and media exposure: A retrospective qualitative study 15 years after a ferry disaster" 

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Kontakt

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 (tisdagar till administratör)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.