Övriga publikationer

Under denna rubrik hittar du bland annat psykologexamensuppsatser och uppsatser från läkarstuderande där KcKP eller någon av våra medarbetare funnits med i handledningsprocessen eller bidragit på annat sätt.
 

Komplex PTSD symtombild och lämplig behandling

Examensarbete 2013, Sophie Cercio & Anja Sternudd

Vad ser studenten - om läkarstudenter på klinik
Självständigt arbete 2014, läkarstuderande Karin Ekbom

Personlighetens betydelse för reaktion och återhämtning hos överlevande efter Tsunamikatastrofen
Psykologexamensuppsats 2012, Sofia Egerlid

Tsunamin som vändpunkt i livet - Om överlevare efter flodvågskatastrofen i Sydostasien julen 2004
Psykologexamensuppsats 2011, Olof Hjort & Jesper Råback

Negativa livshändelser, posttraumatisk stress och allmän psykisk hälsa - en studie av passagerarna i Gottröraolyckan 1991
Självständigt arbete 2011, läkarstuderande Mattias Perzon, 30 hp

Sambandet mellan socialt stöd och posttraumatisk stress
Psykologexamensuppsats 2007, Filip Arnberg, 20 hp

Katastrofdrabbade föräldrar - föräldraskap som risk- eller skyddsfaktor för utvecklandet av posttraumatisk stress
Psykologexamensuppsats 2008, Per Svensson, 30 hp

Tidigare psykisk behandling och könets betydelse för uppvisandet av nedsatt allmänt hälsotillstånd efter tsunamikatastrofen
Projektarbete 2009, läkarstuderande Karin Stierna, 7,5 hp

Aktuella händelser

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Kontakt

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 (tisdagar till administratör)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.