Kurser

Psykotraumatologi 15 hp


Kursen är en påbyggnadsutbildning inom huvudområdet medicin och omfattar grunderna i psykotraumatologi, vilket inkluderar psykotraumatologisk historik och epidemiologi; samhällets organisation vid allvarlig händelse samt biologiska, psykologiska och sociala aspekter på psykiska trauman. Kursen ger även kunskap om krisstöd och behandlingsformer för traumatiserade individer. Vidare omfattar kursen differentialdiagnostiska värderingar avseende komplexa dissociativa diagnoser, komplicerade sorgereaktioner och samsjuklighet med PTSD. Kursen behandlar även samband med smärtproblematik och migrationsrelaterad problematik. Kursen löper under två terminer ht16/vt17.

Mer information om kursen samt kursplan med litteraturlista

Studentportalen Psykotraumatologi 15 hp, kurskod 3PS038

Vill du söka kursen? Klicka här för att komma till antagning.se

Nästa kurstillfälle är HT 2017. Antagningen är nu stängd.

Kursen är ackrediterad/godkänd som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi av Sveriges Psykologförbund.
 

Aktuella händelser

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Kontakt

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 (tisdagar till administratör)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.