Forskningsprojekt

Vi söker deltagare till TRACES - en ny forskningsstudie.
Klicka här för att se mer information och anmäla dig till studien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri – KcKP

 
Hur människor påverkas av allvarliga händelser har rönt allt större vetenskapligt och kliniskt intresse under senare år. Det har bidragit till att krisstöd och behandlingsformer har utvecklats. De psykiska följderna av allvarliga händelser, såsom depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, förkortat KcKP, är inrättat vid Uppsala universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Verksamheten bedrivs vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samverkan med psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset.

Kunskapscentret ska förvalta kunskap inom området psykotraumatologi              genom att

• samla, fördjupa och sprida kunskaper och utifrån nya forskningsrön öka kunskaperna om traumatisk stress och dess följdverkningar
• driva och delta i forskningsprojekt, utredningar och riskanalyser
• utveckla svenska riktlinjer för utbildning på olika nivåer avseende krisstöd och behandling av traumatisk stress
• ansvara för och medverka i utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

 

Aktuella händelser

Kerstin Bergh Johannesson, bitr programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala, blev i samband med den 17e Europeiska EMDR- konferensen omvald som vice ordförande för EMDR Europa.

EMDR Europa är en sammanslutning av psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker från 26 medlemsländer med över 17 000 medlemmar. Klicka här för att läsa mer om konferensen.

Pågående antagning för Psykotraumatologikursen med start ht 2016. Klicka här för att läsa mer om kursen.

Kontakt

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 (administratör)
E-post: katastrofpsykiatri@akademiska.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Blivande psykologers och socionomers utbildning i psykotraumatologi

I rapporten "Blivande psykologers och socionomers utbildning i psykotraumatologi" har en kartläggning skett av utbildningarna på psykolog- och socionomprogrammen vid Sveriges högskolor och universitetet

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag av regeringen om att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavården inom hälso- och sjukvård, har Kerstin Bergh Johanesson och Kristina Bondjers vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, gjort en inventering av i vilken omfattning utbildning i psykotraumatologi förmedlas inom landets psykolog- och socionomprogram. Undersökningen tyder på att området psykotraumatologi förefaller vara eftersatt vid svenska psykolog- och socionomutbildningar.

Klicka här för mer information samt länk till hela rapporten

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.