Se samtliga publikationer

Samarbetspartners

Botaniska trädgården

I vårt pollineringsprojekt samarbetar vi med Botaniska trädgården.

Shannon Olsson

Tillsammans med Shannon Olsson på National Centre for Biological Sciences i Bangalore tittar vi på multi-sensoriska faktorer som är viktiga för blomflugor i naturen.

Paloma Gonzalez-Belido

Tillsammans med Paloma Gonzalez-Bellido i Cambridge jämför vi target-sökning i olika flugor. 

Alexander Medvedev

Vi samarbetar med Alexander Medvedev på institutionen för informationsteknologi för att utveckla bättre modeller för rörelsedetektion.

Mark Frye

Vi har anslag tillsammans med Mark Frye på UCLA, och Patrick Shoemaker på Tanner Research, för att undersöka de neuronala mekanismer som möjliggör detektion av paradoxala rörelser.