Övriga verksamma

Inom kategorin finns forskande emeriti och vissa forskningsprojekt som inte faller inom en forskningsgrupp.

Emeriti: