Övriga verksamma

Inom kategorin finns vissa forskningsprojekt och forskande emeriti som inte faller inom en forskningsgrupp.

Blunder: Endocannabinoidgruppen 

Ebendal: Tillväxtfaktorer vid inflammation efter traumatiska hjärnskador 

Försöksdjursvetenskap

Medicinsk historia