Neurokirurgi

Neurokirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala grundades 1963. Idag har kliniken en neurointensivvårdsavdelning (12 sängplatser), en neurointermediär avdelning (12 platser), en neurokirurgisk avdelning (26 platser) och en neurooperationsavdelning (5 opsalar). Kliniken producerar neurokirurgisk vård för en region med 12,1 milj invånare och lokala sjukhus inom en radie på 300 km.

De dominerande verksamhetsområdena inom Neurokirurgi är:

  1. Trauma, neurovaskulära sjukdomar och neurointensivvård
  2. Skallbaskirurgi och hjärntumörer
  3. Ryggmärgssjukdomar
  4. Funktionell och stereotaktisk neurokirurgi
  5. Pediatrisk neurokirurgi

Verksamheten är multidiciplinär och bedrivs i samarbete med en rad andra specialister såsom interventionella radiologer, öron-, näs- och halskirurger, plastikkirurger och neurofysiologer. Ett positron-emissionstomografi (PET)-centrum finns i nära anslutning till kliniken. Ambulanshelikopter och jetflygtransporter tillhandahålls av Akademiska sjukhuset.