Krisstöd

Socialstyrelsens dokument, se länk "Krisstöd vid allvarlig händelse" har reviderats av en arbetsgrupp vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri bestående av Filip Arnberg, Kerstin Bergh Johannesson, P-O Michel och Moa Manheimer mfl., oktober 2018.

Utveckling av krisstöd bör ske i överenstämmelse med vad som internationellt uppfattas som evidensbaserat, evidensinformerat eller konsensus. Bifogade dokument bygger på internationella guidelines och konsensusrapporter. Dokumentet är en något omarbetad version av beskrivningarna i en Kamedorapport (Socialstyrelsens, 2012) samt dokumentet «Moderne krisestøtte» (Michel, 2013) publicerat av «Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumtisk stress» (NKVTS) i Norge.

Modernt krisstöd (pdf)