Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Programdirektör: Filip Arnberg

Besöksadress: Akademiska Ing 10, 3tr, 751 85 UPPSALA
Postadress: Akademiska Ing 10, 3tr, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer: 018-611 8816
E-post: katastrofpsykiatri@akademiska.se

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.