Aktuellt

Under denna rubrik hittar du information om aktuella dokument, aktuella kurser, konferenser och annat material som vi vill uppmärksamma.

Socialstyrelsens dokument "Krisstöd vid allvarlig händelse" har reviderats av en arbetsgrupp vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri bestående av Filip Arnberg, Kerstin Bergh Johannesson, P-O Michel och Moa Manheimer mfl., oktober 2018.

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP 2018, i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se under råd och behandling. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

EMDR EUROPE

Kerstin Bergh Johannesson, bitr programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala, är vice ordförande för EMDR Europa.

EMDR Europa är en sammanslutning av psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker från 27 medlemsländer med över 25 000 medlemmar. Organisationen vill främja tillgången till och utvecklingen av EMDR som en evidensbaserad, empiriskt grundad psykoterapeutisk metod för behandling av konsekvenser som kan följa efter psykiska trauman (www.emdr-europe.org). Organisationen stöttar forskning, utbildning och humanitärt stöd som är relaterat till psykisk traumatisering.

I samband med den nyligen genomförda forskningskonferensen i Strasbourg, Frankrike 2018 samlades över 900 deltagare från 46 länder. Erfarenheter och studier av behandling av traumatiserade flyktingar och av psykotiska patienter med PTSD var andra teman under konferensen, liksom studier av akuta interventioner.

Scandinavian Star 1990

Norska stortingets kommission publicerade 2017, en kartläggning om branden på passagerarfärjan Scandinavian Star 1990. Filip Arnberg, psykolog och programdirektör vid Kckp, har medverkat i en del av rapporten som handlar om hälsoläget hos de överlevande och anhöriga. Klicka här för att läsa intervjun samt delrapporten om överlevnde och anhöriga på Nationellt Centrum för Våld och Traumatisk Stress (NKVTS) webbsida.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Rapport: Blivande psykologers och socionomers utbildning i psykotraumatologi

En kartläggning av utbildningen på psykolog- och socionomprogrammen vid Sveriges högskolor och universitetet

Socialstyrelsen fick 2013 regeringens uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavården inom hälso- och sjukvården (Dnr 25031/2013) för att stödja landstingens arbete med att upprätta planer för traumavården och beredskap för att kunna omhänderta många svårt skadade vid en allvarlig händelse i Sverige. 

Inom ramen för detta uppdrag genomförde Kerstin Bergh Johanesson och Kristina Bondjers vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en inventering av i vilken omfattning utbildning i psykotraumatologi förmedlas inom landets psykolog- och socionomprogram.

Resultatet av denna inventering presenteras i föreliggande rapport. Undersökningen tyder på att området psykotraumatologi förefaller vara eftersatt vid svenska psykolog- och socionomutbildningar. Resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet på grund av låg svarsfrekvens (50%).

Rapprten är ett delprojekt inom ramen för Socialstyrelsens rapport om traumavård vid allvarlig händelse (Dnr 11.1-19286/2015). Klicka här för att läsa hela rapporten i pdf-format.

Press meddelande: Ny rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland

Caisa Öster och Kerstin Bergh Johannesson vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerås publicerat en beskrivande rapport om hälsoläget hos boende och markägare som drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014.

Resultatet av enkäten tyder på att hälsoläget genomgående var gott ett drygt halvår efter branden, även om branden var en händelse som upplevts som påfrestande. Klicka här för att läsa hela rapporten.

Press meddelande: Sex år efter tsunamin. Hur återhämtar sig drabbade

En ny studie vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala har närmare undersökt den långsiktiga förekomsten av belastande posttraumatiska stressreaktioner efter tsunamikatastrofen 2004. Över 2000 svenska turister har besvarat enkäter vid 1, 3 och 6 år efter händelsen.

Studien, som nyligen publicerats i Journal of Anxiety Disorders, Johannesson, KB., Arinell, H., Arnberg FK. Six years after the wave. Trajectories of posttraumatic stress following a natural disaster. Journal of Anxiety Disorders, 2015, vol 36, 15-24, är unik på så vis att man kunnat följa den undersökta gruppen under så lång tid samt att man haft tillgång till en jämförelsegrupp, något som är ovanligt inom denna typ av forskning. Klicka här för att läsa hela press meddelandet.

Efter Paris: du är inte ensam om att må dåligt

Trots att helgens terrordåd ägde rum utanför Sveriges gränser känner sig många påverkade. Filip Arnberg, psykolog och och verksam vid kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP vid Uppsala universitet förklarar för oss. Klicka här för att läsa hela inslaget i SVT Nyheter.

Ett så fasansfullt dåd som det i Paris chockar oss inte bara som individer - hela samhället traumatiseras. Kerstin Bergh Johannesson, även hon psykolog, och verksam vid KcKP är med i Nyhetsmorgon och berättar om vad som händer när vi drabbas av traumariska händelser. Klicka här för att se hela nyhetsklippet från Nyhetsmorgon, TV4

Inslag om Barntraumateamet på UR


Rädda Barnens podradio - Krisstöd

Modernt krisstöd
 

Ny nationell studie om våld och hälsa - Nationellt centrum för kvinnofrid
 

Stödcentrum