Farmakologi

Vår forskning har två huvudsakliga målsättningar:

1) Att reda ut evolutionen för viktiga genfamiljer hos ryggradsdjur, särskilt genfamiljer som är uttryckta i nervsystemet och i det endokrina systemet. Syftet är att klarlägga vid vilka tidpunkter nya funktioner uppstått och hur funktioner har förändrats under evolutionen. Vi undersöker i första hand genfamiljer som består av neuropeptider, G-proteinkopplade receptorer, spänningsaktiverade jonkanaler och gener i synsystemet.

2) Att klarlägga neuropeptid Y (NPY)-familjens peptider och G-proteinkopplade receptorer och deras närmaste släktningar med avseende på ligand-receptorinteraktioner och receptorreglering, särskilt i samband med aptitreglering.

Många hundra, kanske tusentals, genfamiljer hos ryggradsdjur expanderade i två dramatiska händelser för ca 500 miljoner år sedan, nämligen två fördubblingar av arvsmassan (genomet), även kallade tetraploidiseringar. Dessutom inträffade en tredje tetraploidisering i föregångaren till de egentliga benfiskarna (teleoster). Dessa händelser förklarar en stor del av den genetiska och funktionella komplexiteten hos nutida ryggradsdjur och även varför olika medlemmar av samma genfamilj ofta har mer eller mindre överlappande funktioner. Vi använder en kombination av fylogenetiska sekvensanalyser och kromosomjämförelser mellan arter för att klarlägga genduplikationer i genfamiljer som är av särskilt intresse. Denna strategi är mycket användbar för att identifiera motsvarande gen (dvs ortolog gen) hos olika arter för jämförelse av funktioner. Resultaten har stor betydelse för våra möjligheter att förstå hur funktioner uppkommer och förändras, och ofta även kan förloras, under evolutionen. Bland de gener som vi undersökt, eller som vi för närvarande analyserar, finns de opioida peptiderna (enkefaliner etc.) och deras receptorer, tillväxthormon och prolaktin och deras receptorer, oxytocin- och vasopressinreceptorer, somatostatinreceptorer, spänningsaktiverade natriumkanaler och kalciumkanaler, och genfamiljer som är inblandade i signaltranduktionen i ögats tappar och stavar.

NPY är en av de rikligast förekommande neuropeptiderna i hjärnan hos alla däggdjur inklusive människan. Tillsammans med sina två besläktade peptider PYY och PP reglerar den aptit, ämnesomsättning och många andra fysiologiska funktioner. Vi undersöker NPY-familjens peptider och deras 4-7 receptorer i arter som representerar olika klasser av ryggradsdjur. Vår jämförande strategi är avsedd att utröna de motsatta rollerna för NPY och PYY/PP i aptitregleringen genom använda metoder inom molekylär genetik och molekylär farmakologi via cellbiologi till fysiologi. Vi undersöker också korrelationer mellan genetisk variation i en av receptorgenerna och kroppsvikt/fetma.

Dan Larhammar

professor i molekylär cellbiologi vid Institutionen för neurovetenskap, Farmakologi

E-post:
Dan.Larhammar[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4173
Mobiltelefon:
070-6349214