Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Psykiatrisk epidemiologi

Suicid, affektiva sjukdomar och anorexi är våra huvudforskningsämne. Vi studerar prediktorer av såväl psykiatriska som somatiska utfall.

Suicid studeras med diverse deskriptiva och analytiska metoder. Säsongvariation i suicid med en känd högre incidens på våren/tidig sommar är av särskilt intresse, när det gäller teoretiska och kliniska implikationer.  

Retrospektiva kohorter av patienter med anorexi och patienter med kraniofaciala missbildningar används för att studera dödlighet, komorbiditet och somatiska utfall.

Vårt övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap när det gäller uppkomst av psykiatriska sjukdomar och deras följder som kan leda till bättre vård och prognos.

Medlemmar:

Fotis Papadopoulos

Georgios Makris

Karin Tillman

Jan Kask

Lisa Ekselius

 

 

Kontakt

Fotis Papadopoulos

Projektledare:

Fotis Papadopoulos

e-mail: fotis.papadopoulos@neuro.uu.se