Vårdforskning inom psykiatrisk vård

Vår forskning handlar om att utveckla metoder och interventioner relaterade till människors hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga. Ett övergripande syfte är att utveckla den psykiatriska vården att bli så effektiv som möjligt med patientens behov i centrum. Våra projekt är ofta kliniknära och syftar till att öka patienters delaktighet och förmåga till såväl egenvård som kunskap om att hantera sin egen hälsa och sjukdom. Ett viktigt mål är att med förbättrade metoder förhindra att mer komplicerade psykiatriska tillstånd uppstår.

Medarbetare:

Caisa Öster
Christina Nehlin Gordh
Mimmie Willebrand
Johanna Salberg
Lisa Ekselius

Kontakt

Projektledare:

Caisa Öster

e-mail: caisa.oster@neuro.uu.se

Senaste publikationer

Nehlin C, Carlsson K, Öster C: Patients’ experiences of using a cellular photo digital breathalyzer for treatment purposes. Journal of Addiction Medicine, DOI: 10.1097/ADM.0000000000000373.

Nehlin C, Arinell H, Dyster-Aas J, Jess K: Alcohol habits and health care use in patients with psychiatric disorders. Journal of Dual Diagnosis 2017, 13(4):247-253

Hammarberg A, Öster C, Nehlin C: Drinking motives among patients seeking treatment for problematic alcohol use. Journal of Addictive Diseases 2017; 36(2):127-135