Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Klinisk psykiatri

Vår forskning omfattar flera av psykiatrins stora sjukdomsgrupper och utgår från en arv-miljö-interaktionsmodell där psykisk sjukdom uppkommer ur ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala sårbarhetsfaktorer. Forskargruppens övergripande mål är att förbättra den psykiska hälsan för såväl den enskilde individen som i samhället i stort.

Våra forskningsfrågor väcks oftast i mötet med patienter och deras närstående. För att besvara dem arbetar vi med kliniska, prekliniska och epidemiologiska studier och i samarbete med ett stort antal forskare vid vårt eget universitet men även vid andra svenska och utländska universitet.

Separata forskningsprojekt finns presenterade i vänstermarginalen. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer.

 

 

 

Kontakt

Bitr. prefekt för Psykiatrin:

Lisa Ekselius
Professor, Överläkare

e-mail: lisa.ekselius@neuro.uu.se