Pediatrisk Oftalmologi

Forskningen fokuserar på syn- och ögonfunktion hos för tidigt födda barn. Under de senaste två decennierna har gruppen genomfört ett flertal populationsbaserade studier om incidens och riskfaktorer för näthinnesjukdom hos prematurfödda barn, sk ROP (retinopathy of prematurity).

Nyligen har en nationell studie om olika aspekter kring incidens, naturalförlopp och screening för ROP genomförts på alla barn födda före gestationsvecka 27 i hela Sverige under åren 2004 - 2007. Vi är dessutom ansvariga (GH) för ett nationellt kvalitetsregister för ROP (SWEDROP - www.medscinet.com/rop/), ett webbaserat register, med vilket vi bedriver forskning och kliniskt utvecklingsarbete.

Långtidsuppföljning med studier av olika synfunktioner hos prematurfödda barn upp till tonåren, har sedan länge varit ett stort intresse. Under de senaste åren har vi speciellt intresserat oss för näthinnans morfologi och funktion, som undersöks med hjälp av OCT och nyligen uppsatt utrustning för fullfälts-ERG och multifokalt ERG.

Utöver studier av prematurfödda barn, bedrivs också studier av barn med andra diagnoser såsom haemangioma, x-linked retinoschisis, Down’s syndrom, incontinentia pigmentii, albinism, aniridia, nystagmus etc.
 

Medarbetare i gruppen:

Gerd Holmström, MD, PhD, Professor
Eva Larsson, MD, PhD, Associate professor
Dordi Austeng, MD, PhD
Hanna Åkerblom, MD, PhD Student
Anna Molnar, MD, PhD Student
Jonina Hreinsdottir, Ortoptist
Eva Nuija, Ortoptisk, forskningssköterska

Samarbetspartners

Uwe Ewald, MD, PhD, Prof Neonatologi
Bo Strömberg, MD, PhD, docent barnneurologi
Katarina Strand-Brodd, MD, PhD, Neonatolog
Claes von Hofsten, Prof, Inst för psykologi Uppsala Universitet
Sten Andreasson, MD, PhD, Professor i oftalmiatrik, Lunds universitet
Karin Källen, docent, statistiker och epidemiolog, Tornbladsinstitutet, Lunds universitet