Se samtliga publikationer

Molekylära studier av pseudoexfoliationer

Förekomsten av pseudoexfoliationer i främre ögonsegmentet är en stark riskfaktor för utveckling av öppenvinkelglaukom (grön starr med öppen kammarvinkel) och ökar också risken för katarakt (grå starr). Patogenesen är oklar, men förändringar i en gen som är engagerad vid bildningen av elastin ökar risken att få pseudoexfoliationer.

Kunskapen om den kemiska sammansättningen av exfoliationsmaterialet är fortfarande begränsad, delvis beroende på att mängden kammarvatten som kan tas från ett öga är liten (omkring 100 mikroliter) och att substansen är svårlöslig. I de aktuella studierna använder vi moderna analytiska metoder för att identifiera proteiner i sammanslagna prover av kammarvatten från patienter med och utan pseudoexfoliationer. Proverna tas i samband med kataraktkirurgi. Vi analyserar också prover från enskilda patienter.

Projektmedlemmar:

Amelie Botling Taube, gruppledare

Albert Alm

Marit Andersson

Jonas Bergquist

Amelie Botling Taube

Jörg Hanrieder

Emilia Hardenborg

Magnus Wetterhall

Kontakt

Gruppledare:

Amelie Botling Taube

e-mail: amelie.taube@neuro.uu.se