Öppenvinkelglaukom

Öppenvinkelglaukom (grön starr med öppen kammarvinkel) är en vanlig sjukdom hos äldre personer i de flesta länder. Om båda ögonen engageras kan sjukdomen leda till blindhet. Omkring 2 % av befolkningen i åldern 40 år och äldre har sjukdomen.

I grunden är öppenvinkelglaukom en synnervssjukdom. Näthinnans ganglieceller, som med sina nervfibrer i synnerven står i kontakt med hjärnan, dör successivt. Förlusten av nervfibrer medför att det uppkommer typiska förändringar av synnervsinträdet i ögat och bortfall i synfältet. Ett förhöjt ögontryck är den huvudsakliga riskfaktorn för glaukom och den enda riskfaktor som går att behandla. Andra riskfaktorer är hög ålder, ärftlighet, närsynthet, tunn hornhinna och pseudoexfoliationer.

Pseudoexfoliationer är en åldersrelaterad störning i ämnesomsättningen och kännetecknas av att mikrofibriller produceras och ackumuleras extracellulärt i det främre ögonsegmentet. Förändringar i en gen som är engagerad vid bildningen av elastin ökar risken att få pseudoexfoliationer.

Glaukomforskningsgruppen arbetar med epidemiologiska aspekter av öppenvinkelglaukom och pseudoexfoliationer. Basal forskning om sammansättningen av de proteiner som ingår i pseudoexfoliationer är också ett intresseområde. Ett annat projekt berör synnervens funktion och morfologi vid öppenvinkelglaukom och hur vi bäst kan följa och förutse sjukdomens utveckling.