Oftalmiatrik

Besöksadress: Akademiska sjukhuset
Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer: 018-611 5135
Fax: 018-504857
E-post: gunneli.ekberg@neuro.uu.se

Forskningsledare :

IT-ansvarig:

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Aktuella avhandlingar

Julia Pedersen, 6 sep 2018, kl 9.15

Kateryna Shebanits, farmakologi, 18 sep 2018, kl 9.15

Carl Johan Molin, klinick neurofysiologi, 21 sep 2018, kl 13.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.