Oftalmiatrik

Besöksadress: Akademiska sjukhuset
Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer: 018-611 5135
Fax: 018-504857
E-post: gunneli.ekberg@neuro.uu.se

Forskningsledare :

IT-ansvarig:

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.