Till samtliga publikationer

Neuropsykofarmakologi

Med fokus på psykoneurobiologi ägnar sig forskargruppen i huvudsak med forskning kring:

  • Hur könshormoners molekylära mekanismer påverkar kvinnors beteende och psykiska hälsa. Genom tillämpning av genetiska, endokrina, farmakologiska, neurofysiologiska samt hjärnavbildande metoder och analyser ämnar vi att karaktärisera biomarkörer relaterade till könsspecifika sjukdomstillstånd och därigenom skapa förutsättningar som underlättar diagnos och behandling.
     
  • Hur tidig exposition för stress och alkohol har effekter på hjärna och beteende undertonåren. Interaktioner mellan gener och miljö har studerats hos gnagare liksom i populationsbaserade mänskliga urval för att identifiera biomarkörer som påvisar ökad känslighet för alkoholanvändning och alkoholmissbruk.

Tecknad bild av hjärnan

"Nature - nurture interplay: genetic influences on behaviour in different environments and environmental influences on gene expression", tecknad av Erika Comasco

Kontakt

Erika Comasco

Erika Comasco, forskare, docent

E-mail: erika.comasco@neuro.uu.se