Epilepsi

Omkring 60 000 personer i Sverige har epilepsi. Sjukdomen kan debutera när som helst i livet, men vanligast är antingen i tidig ålder eller hos dem som är äldre. Orsakerna till epilepsi kan vara många och sjukdomen kan uppträda i olika former.

Hos ungefär hälften av dem som haft ett första anfall är det en engångsföreteelse. Förutom anfall är epilepsi associerat med psykiatriska sjukdomar, framför allt depressions- och ångesttillstånd. Patienter med epilepsi har nedsatt livskvalitet och sjukdomen är ofta förenad med omfattande sociala svårigheter. Det finns även en ökad dödlighet (SUD, sudden unexpected death) vid epilepsisjukdom.

Majoriteten av patienter med epilepsi blir anfallsfria på behandling med läkemedel mot epilepsi. Cirka 25% fortsätter dock att ha anfall och är medicinskt refraktära.

För dessa patienter kan behandling med epilepsikirurgi vara ett alternativ.

Vår forskning är inriktad på:

·Epidemiologiska studier om läkemedelsanvändning vid epilepsi samt sambandet mellan in utero exposition av läkemedel mot epilepsi och kognitiva skador hos barn till föräldrar med epilepsi.

·Epidemiologiska studier av plötslig död hos personer med epilepsi.

·Lokalisation av epileptisk lesion med positronemissions tomografi (PET).

·PET studier av blodhjärnbarriären hos patienter med terapiresistent epilepsi.

·Studier av metabola faktorers betydelse för uppkomst av symtomatiska epileptiska anfall.

·Studier av neuroexcitation med transkraniell magnetstimulering stimulering (TMS) hos patienter som haft stroke samt patienter som genomgår preoperativ utredning inför kirurgisk behandling.

Forskare i epilepsigruppen:

Torsten Danfors

Imad Halawa

Eva Kumlien

Peter Mattsson

Johan Zelano