Samarbetspartners

Anna Rostedt Punga har varit arbetspaketledare tillsammans med Prof Markus Rüegg, Basel, Schweiz, i EU-projektet “Fight-MG” om patofysiologi i neuromuskulära synapsen vid Myasthenia Gravis till och med 2014.  Samarbete fortsätter med prof Rüeggs grupp. http://www.biozentrum.unibas.ch/research/groups-platforms/overview/unit/rueegg/

Prof Sonia Berrih-Aknins grupp, INSERM, Paris, France arbetar tillsammans för att hitta nya biomarkörer vid MG och dess betydelse för det autoimmune svaret.

http://www.institut-myologie.org/anglais/ewb_pages/r/research_sberrih-aknin-team.php

Samarbete pågår med Dr Tanel Punga, IMBIM, BMC, Uppsala Universitet, för att utröna rollen av mikroRNA vid MG och neuromuskluär signalering.

Samarbete pågår sedan länge med Dr Donald B Sanders, Duke Univeristy, USA avseende single-fiber EMG.