Se samtliga publikationer

Projekt

Biomarkörer

Vi fortsätter att etablera cirkulerande microRNA i blodprover hos MG-pateinter som biomarkörer. Nivåerna av den mest känsliga biomarkören, miR150-5p, fanns sänkta hos patienter med immunhämmande behandling. Vi har även etablerat den nya biomarkören let-7-familjen av mikroRNA hos MG-patienter med MuSK-antikroppar, vilket stödjer immunologiska skillnader mellan MG patienter som har AChR- respektive MuSK-antikroppar. Vi fortsätter nu att utvärdera rollen av dessa så kallade immuno-mikroRNA i processen av det autoimmuna svaret och i den neuromuskulära signaleringen, både in-vivo och in-vitro.  

Träningsstudie

Vi har etablerat neurofysiologiska parametrar för att utvärdera effekt av fysisk träning på musklerna (Molin och Punga, 2016, in press). Denna parameter, så kallad compound motor action potential (CMAP), kommer att kunna användas för att utvärdera interventioner med fysisk träning hos MG-patienter.   

Nya modellsystem för studier av neuromuskulär transmission: synaps på ett chip

Vi använder oss av ett hög-densitets elektroniskt chip där vi lyckats registrera postsynaptiska signaler genererade från muskelceller (myocyter). Chippet består av 26400 platinumelektroder av en densitet på 3265 elektroder per mm2. 1024 elektroder kan läsas ut samtidigt och kan stimuleras. Nyligen lyckades detta system registrera signaler från flera axon (Lewandowska et al, 2015). Vi expanderar nu denna modell för att nå slutmålet: neuromuskulär synaps på ett chip. 

Kontakt

Gruppledare:

Anna Rostedt Punga

E-mail: anna.rostedt.punga@neuro.uu.se

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Anna Rostedt Punga, Klinisk neurofysiologi får anslag från Franska muskelsjukdomsstiftelsen, AFM

Anna Rostedt Punga har med sitt forskarteam glädjande erhållit 25000 euro från Franska muskelsjukdomsstiftelsen, AFM; Association francaise contre les myopathies, i samarbete med Dr Laure Strochlic från INSERM, Paris, för att utröna effekten av antikroppar mot CRD-domänen av MuSK på skelettmuskler och eventuell koppling till muskeltrötthet och myasthenia gravis.

Läs mer om myasthenia gravis

Vad vet vi i dagsläget om myasthenia Gravis: Länk till intervju med Dr Anna Rostedt Punga via Neuroförbundet

Nyaste uppdateringar från det euroeiska forskningssamarbetet: FIGHT-MG

Welcome to EUROMYASTHENIA