Se samtliga publikationer

Klinisk neurofysiologi

Besöksadress: Ing 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset
Postadress: Ing 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer: 018-611 3435
Fax: 018-556106
E-post: maria.brandt@neuro.uu.se

Forskningsledare :

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Anställda och övriga verksamma:

Liis Sabre, postdoktor, liis.sabre@neuro.uu.se

Liis arbetar bland annat med olika modeller av den neurodegenerativa sjukdomen Friedrich´s ataxi för att upptäcka förändringar i det perifera nervsystemet. 

Liis Sabre

Marta Lewandowska, postdoktor; marta.lewandowska@neuro.uu.se

Martas projekt syftar till att analysera in-vitro neuromuskulär transmission i en modell för nerv-muskelsynaps och olika mekanismer för störningar där.

Marta Lewandowska


Elisabet Westerberg, doktorand, elisbet.westerberg@neuro.uu.se

Elisabet arbetar med att analysera hur livsstilsfaktorer samvarierar med kliniska förändringar hos MG-patienter. Hon ska även ta fram prognostiska markörer för det kliniska förloppet vid MG.

Elisabet Westerberg

Evgenii Bogatikov, doktorand

Evgenii arbetar med in-vitro neuromuskulära synapsen för att komma underfund med nya mekanismer, såsom icke-kodande RNA, som styr neuromuskulära sjukdomar och andra tillstånd. 

Evgenii Bogatikov


Carl Johan Molin, doktorand

Carl Johan har som mål att etablera nya biomarkörer vid MG, inklusive neurofysiologiska parametrar och icke-kodande extracellulära RNA (främst mikroRNA).  

Carl Johan Molin


Ida Lindblad, masterstudent

Ida arbetar med analyser av extracellulära mikroRNA som potentiella biomarkörer vid MG.

Ida Lindblad

Övriga gruppmedlemmar:

Johan Widenfalk, specialistläkare, docent

johan.widenfalk@akademiska.se

Arne Sandberg, överläkare, arne.sandberg@akademiska.se

Erik Stålberg, professor emeritus, stalberg.erik@gmail.com

Tidigare gruppmedlemmar:

2012-2013: Mayank Chauhan gjorde sitt 30p masterprojekt för att utröna hur mTOR-signaleringsvägen påverkas hos möss med experimentell autoimmun MG med MuSK-antikroppar. Mayank gör nu PhD i Basel, Schweiz.

2012: Linnea Haggård, gjorde sitt master 30p projekt om metaboliska faktorer för sjukdomsförloppet vid Myasthenia Gravis.

2011: Keerthana Sekar, projektstudent, studerade MuSK+ EAMG modellen. Keerthana arbetar nu som lärarassistent vid California State University, USA.

Kontakt

Gruppledare:

Anna Rostedt Punga

E-mail: anna.rostedt.punga@neuro.uu.se

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Anna Rostedt Punga, Klinisk neurofysiologi får anslag från Franska muskelsjukdomsstiftelsen, AFM

Anna Rostedt Punga har med sitt forskarteam glädjande erhållit 25000 euro från Franska muskelsjukdomsstiftelsen, AFM; Association francaise contre les myopathies, i samarbete med Dr Laure Strochlic från INSERM, Paris, för att utröna effekten av antikroppar mot CRD-domänen av MuSK på skelettmuskler och eventuell koppling till muskeltrötthet och myasthenia gravis.

Läs mer om myasthenia gravis

Vad vet vi i dagsläget om myasthenia Gravis: Länk till intervju med Dr Anna Rostedt Punga via Neuroförbundet

Nyaste uppdateringar från det euroeiska forskningssamarbetet: FIGHT-MG

Welcome to EUROMYASTHENIA