Se samtliga publikationer

Sensoriska kretsar

I ryggmärgens bakre horn regleras inkommande somatosensorisk information från vår kropp. Smärta och klåda är viktiga för vår överlevnad men vid kroniska tillstånd försämras vår livskvalitet radikalt. Vi studerar de neuronala nätverk som förmedlar och reglerar dessa känselintryck. Hur är kretsarna organiserade, vilka nervceller ingår, vad är deras egenskaper och hur kan de styras?


Primärafferenter registrerar förändringar i vår miljö genom specifika ligand-receptorinteraktioner som möjliggör förmedling av olika känselintryck. Brännande och isande smärta detekteras till exempel av de ligandstyrda jonkanalerna TrpV1 respektive TrpA1 medan mekaniskt tryck detekteras av Piezokanaler. Histaminreceptorn Hrh1 möjliggör istället förmedlingen av histaminerg klåda medan icke-histaminerg klåda, som initieras av malarialäkemedelet klorokin, peptiden BAM8-22 eller alanin, involverar aktivering av receptorerna MrgprA3, MrgC11 eller MrgprD. Även om stora ansträngningar har gjorts för att identifiera initiativtagarna till smärta och klåda, vet vi lite om hur de primärafferenter som leder signalen till ryggmärgen regleras. Vi fokuserar nu på att identifiera hur olika signalsubstanser reglerar de primärafferenter som förmedlar klåda för att identifiera nya perifera mål för en förbättrad behandling av kronisk klåda i sjukdomar såsom atopisk dermatit och psoriasis.

I ryggmärgen kontaktar primärafferenter excitatoriska och inhibitoriska interneuron som möjliggör reglering och vidare bearbetning av den inkommande signalen. Vi använder metodutveckling, elektrofysiologi, farmakologi och avancerade transgena tekniker för att förstå hur ryggmärgsneuron reglerar smärt- och klådsignalering för att ytterligare förstå hur sensoriska nätverk regleras i hälsa och sjukdom.

För information om pågående projekt, kontakta Malin Lagerström.
Vi organiserar även en 15 hp-kurs på kandidatnivå i neurobiologi som tillhandahålls genom Institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet.

Figure. In situ and immunohistochemistry displaying the expression pattern of primary afferent neurons terminating in the dorsal horn, vesicular glutamate transporter expression in a brain section and overlap between different pain associated neuronal subpopulations in dorsal root ganglia neurons, respectively. The sensory circuit group is supported by the Ragnar Söderberg Foundation (Malin Lagerström was appointed Ragnar Söderberg fellow in medicine 2013).

Kontakt

Gruppledare:

Malin Lagerström, PhD

Docent i Farmakologi

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine

Följ gruppens senaste utveckling på Lab News

e-mail: Malin.Lagerström@neuro.uu.se

Information

Är du student och intresserad av neurobiologi? Klicka här

Vacancies

If you are interested in sensory research, please contact Malin.Lagerstrom@neuro.uu.se, we would like to expand our group with researchers who are genuinely interested in sensory transmission.