Funktionella neuronala nätverk

Neuronala kretsar styr varje beteende från reflexer till avancerade kognitiva funktioner. Den funktionella enheten i neuronala kretsar, nervcellen, sammanlänkas till neuronala kretsar genom intrikata utvecklingsprocesser som ännu inte är helt klarlagda.

Vår forskning fokuserar på uppkomsten av neuronala kretsar och underliggande genetiska faktorer. Vi vill också belysa mekanismer som gör neuronala kretsar funktionella och hitta identiteter till nervceller i definierade kretsar. Ett ytterligare mål är att definiera syftet med identifierade specifika neuronala populationer.