Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Genetisk utvecklingsbiologi

Vi är intresserade av utveckling och funktion av neuronala kretsar. Våra mål är att öka kunskapen om hur neuronala nätverk utvecklas till funktionella enheter, att bättre förstå mekanismerna bakom kommunikation i neuronala kretsar och att undersöka funktionen av specificerade subpopulationer av nervceller i neuronala kretsar.

Vi använder musgenetik i kombination med många andra metoder för att effektivt nå våra mål. Som en del av våra mål vill vi även addressera degenerativa tillstånd och skador i neuronala kretsar.

Vår enhet består för närvarande av fyra forskargrupper med följande forskningsprogram:

- Funktionella neuronala nätverk (Klas Kullanders forskargrupp)

- Sensoriska kretsar (Malin Lagerströms forskargrupp)

- Tillämpad neurodynamik lab (Richardson N. Leaos forskargrupp)

- Zebrafiskens neuronala nätverk (Henrik Boije forskargrupp)