Studier av orsakerna till anorexia nervosa med hjälp av neuroimaging

Samantha Brooks, PhD, forskningsgrupp fokuserar på hur belöningsstimuli (bl a bilder på mat) uppfattas av personer med ätstörningar.

Genom att använda morderna tekniker som ger både funktionella och strukturella bilder av hjärnan (fMRI och VBM). Gruppen har ett nära sammarbete med Barn och Ungdomsenheten för ätstörningar vid Uppsala Akademiska Sjukhus, UAS, som behandlar barn och ungdommar under 18 år för bl a annorexi och övervikt. Ett nära sammarbete finns även med Enheten för Radiologi, som hjälper till med de senaste teknikerna inom funktionella och strukturella studier av hjärnan. Gruppen har publiserat artiklar inom flera tidskrifter inom neurobiologi som har fått stort genomslag i media. Forkningen fortsätter med mål att förstå de genetiska faktorer som kan leda till ätstörningar. Det hoppas vi kan leda till bättre behandlingar samt att hitta personer som har ökade riskfaktorer för åtstörningar.

Utvalda publikationer från vårt team:

1) Brooks SJ,Rask-Andersen M, Benedict C, Schiöth HB (2012). A debate on current eating disorder diagnoses in light of neurobiological findings: is it time for a spectrum model?BMC Psychiatry, 12(1):76: This was the most viewed BMC Psychiatry publication between July - August 2012.

2) Brooks SJ, Savov V, Allzén E, Fredriksson R, Schiöth HB (2012). Exposure to subliminal arousing stimuli induces robust activation in the amygdala, anterior cingulate and insular cortex.A systematic meta-analysis of fMRI studies. Neuroimage. 59(3): 2962-73

3) Brooks SJ, Benedict C, Burgos J, Kempton M, Kullberg J, Nordenskjökd R, Killander L, Nylander R, Johansson L, Ahlström H, Lind L, Schiöth H, Larsson E-M (2012).  Late life obesity is associated with smaller global and regional gray matter volumes: a voxel-based morphometric study.  International Journal of Obesity, Epub ahead of print

4) Brooks SJ, Cedernaes J, Allzén E, Benedict C, Schiöth HB (Under Review).Systematic meta-analysis of fMRI studies and food stimuli reveals an important role for cognitive and somatosensory regions in eating disorders.

5) Brooks SJ, Meneguzzo P, Schiöth HB (Under Review) Subliminal versus supraliminal arousing stimuli indicate distinct neural activations in anterior cingulate, insular cortex and inferior parietal lobe.

6) Titova O, Hjörth O, Benedict C, Schiöth HB, Brooks SJ (Under Reivew).Differential brain structure in restrained versus binge eaters: a systematic meta-analysis of morphometric studies.

7) Brooks, SJ, Hjörth O, Sipos L, Schiöth HB (Under 2nd Review).Subliminal cognitive and emotional primes and their effect on response times: a meta-analysis.