Nu kommer appen som ska få dig att stänga av mobilen

I dag önskar allt fler god natt via mobiltelefonen, dessvärre innebär det att vi sover allt sämre. Nu ska sömnforskaren Christian Benedict skapa appen som ska få oss att koppla ner när det är dags att koppla av.

Tar du med dig mobiltelefonen i sängen? Då är du inte ensam, dessvärre är det förknippat med stora risker. Flera studier visar hur vi sover både mindre och sämre om nätterna, liksom de negativa konsekvenser det har för vår fysik och prestationsförmåga. I syfte att hjälpa oss att förbättra våra sömnrutiner anslår nu AFA Försäkring 1 877 000 kronor till sömnforskaren Christian Benedict att utveckla appen som ska få oss att koppla ner när det är dags att koppla av.
– Våra försämrade sömnvanor är på god väg att anta epidemiologiska dimensioner och det är uppenbart att något måste göras. En app ger oss fantastiska möjligheter att nå och erbjuda väldigt många människor såväl viktig kunskap som en personligt utformad väg till bättre sömn, säger, Christian Benedict, institutionen för Neurovetenskap.

Inom projektets ramar vill Christian Benedict även kartlägga vilka faktorer i och utanför arbetsmiljön som stör sömnen och hur sömnbrist påverkar våra prestationer. En utgångspunkt är de tidigare studier vid Uppsala universitet som visar hur användning av skärmbaserad teknologi på kvällen kan sänka nivåerna av sömnhormonet Melatonin.
– Vi vet redan att surfplattor, mobiltelefoner och datorer avger ett blått ljus på en frekvens som lurar kroppen att tro att det är dag. Härnäst ska vi följa det spåret i ännu mer realistiska miljöer för att se exakt hur det påverkar sömnen. Via appen hoppas vi dessutom kunna samla in anonymiserade data om människors sömnvanor och välmående, vilket kommer att ge oss ännu bättre underlag i framtiden, säger Christian Benedict.

Anslaget från AFA Försäkring sträcker sig över tre år, men redan 2015 hoppas Christian Benedict att den nya appen ska vara verklighet. Målgruppen är i en inledande fas yrkesverksamma, men ambitionen finns att över tid utveckla appen till att även kunna ge stöd åt barn och ungdomar, den idag flitigaste gruppen användare av skärmbaserad teknologi som sannolikt också är den emotionellt mest påverkbara. Men, frågar sig vän av ordning, är verkligen ytterligare en app rätt väg att få oss att stänga av våra telefoner?
– Mitt syfte är inte att få någon att helt sluta använda sin surfplatta eller telefon, snarare handlar det om timing. Jag vill ge människor bra information som stöd att använda sina apparater vid rätt tidpunkt på dygnet – vilket i sin tur förhoppningsvis hjälper dem att sova, må och prestera bättre på dagarna, avslutar Christian Benedict.


Läs mer om Christian Benedicts forskning
Läs mer om AFA Försäkrings anslag

Magnus Alsne

Kontakt

Christian Benedict

Christian Benedict, forskare, docent

e-mail: christian.benedict@neuro.uu.se

Twitter: https://twitter.com/christi17855128

Facebook: Sleep science (public group)

Varför leder skiftjobb leder till sämre minne?

Varför leder skiftjobb leder till sämre minne? - TV4 Nyhetsmorgon, klicka här för att se inslaget.

Fler nyheter i media, se startsidan och Press och media.

Läs mer om C Benedicts forskning

https://www.youtube.com/watch?v=WBjEXZWLikU (TV4 - För lite sömn ger sämre minne).

Nomofober med onaturliga nattvanor, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Långvarig sömnbrist kan ge hjärnskador, Göteborgs Posten

Nu kommer appen som ska få dig att stänga av mobilen, läs artikel här på Uppsala universitets hemsida.

Nyhetsbrev Inst för neurovetenskap, 2014.