Hälsoeffekter av sömnbrist (PI Benedict)

Sömnforskargruppen kombinerar neurovetenskapliga och kardiometaboliska metoder (-omics, neuropsykologiska tester, sömnutredning, Actiheart, endokrinologiska mätningar, mobilapp, etc) för att öka förståelse om hur samspelet mellan hjärnan och kroppen påverkas av sömnrubbningar, och därmed bidrar till utveckling av folksjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, depression, fetma, och typ-2-diabetes.

Forskningen stöds huvudsakligen av

 • Hjärnfonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • AFA Försäkring
 • Vetenskapsrådet (unga forskare, medicin)
 • Åke Wiberg Fonden
 • WABI (Wallenberg Advanced Bioinformatics Infrastructure)

Utvalda publikationer

Gruppmedlemar:
 

Nuvarande:

 • Christian Benedict, docent i neurovetenskap (sömngruppledare, h-index 35, 4600 citeringar)
 • Jonathan Cedernaes, postdoktorand (läkare)
 • Xiao Tan, postdoktorand
 • Frida Rångtell, doktorand
 • Olga Titova, doktorand
 • Lieve van Egmond, student
 • Faye Leilah Keller, student

Alumni:

 • Emil Nilsson
 • Arnaud Moulis
 • Swathy Karamchedu
 • Peter Andersson
 • Emil Axelsson
 • Olof Ros
 • Jon Brandell
 • Lisanne Liethof
 • Filip Sand
 • Lauri Lampola
 • Sara Hassanzadeh
 • Adine Yeganeh
 • Colin Chapman

Kontakt

Christian Benedict

Christian Benedict, forskare, docent

e-mail: christian.benedict@neuro.uu.se

Twitter: https://twitter.com/christi17855128

Facebook: Sleep science (public group)

Varför leder skiftjobb leder till sämre minne?

Varför leder skiftjobb leder till sämre minne? - TV4 Nyhetsmorgon, klicka här för att se inslaget.

Fler nyheter i media, se startsidan och Press och media.

Läs mer om C Benedicts forskning

https://www.youtube.com/watch?v=WBjEXZWLikU (TV4 - För lite sömn ger sämre minne).

Nomofober med onaturliga nattvanor, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Långvarig sömnbrist kan ge hjärnskador, Göteborgs Posten

Nu kommer appen som ska få dig att stänga av mobilen, läs artikel här på Uppsala universitets hemsida.

Nyhetsbrev Inst för neurovetenskap, 2014.