Funktionella betydelsen av fetma

Risken för övervikt ökar med alarmerande hastighet, speciellt i västvärlden. Övervikt har många komorbiditeter, såsom högt blodtryck, typ-2 diabetes, demens och vissa typer av cancer, och med det i åtanke så syftar vår forskning till att kartlägga de molekylära meknismer som ligger till grund för dessa associationer.

Genom att använda oss av blodprov från överviktiga samt normalviktiga ungdomar, så har vi lyckats identifiera 20 genetiska positioner där metyleringen är annorlunda hos överviktiga. Detta skulle kunna ha stor diagnostisk och prognostisk betydelse för förutseende av utveckling av övervikt samt komorbiditeter, och på så sätt bidra till mer individualiserade behandlingsstrategier. Miljöfaktorer spelar en betydande roll för övervikt, men den genetiska komponenten kan förklara så mycket som 50-70% av variation i kroppsvikt. Genom att använda ett flertal europeiska kohorter, samt transgena djurmodeller, har vi även lyckats identifiera nya genetiska loci som associerar till övervikt och till metabolismreglerande reaktionsvägar. Vi undersöker för närvarande påverkan av enbaspolymorfier – framförallt de som påverkar produktionen av CNS-proteiner – på utvecklingen av överviktsliknande beteenden. Vi studerar dessutom effekterna av viktminskning, inducerat av obesitaskirurgi, på den epigenetiska profilen hos leukocyter och i visceralt fett.

Utvalda publikationer från vår grupp:

1)Genome wide analysis reveals association of a FTO gene variant with epigenetic changes. Genomics. 2012 Mar;99(3):132-7.

2)What model organisms and interactomics can reveal about the genetics of human obesity. Cell Mol Life Sci. 2012 May 23.

3)Determination of the obesity-associated gene variants within the entire FTO gene by ultra-deep targeted sequencing in obese and lean children. Int J Obes (Lond). 2012 Apr 24.

4)Neurobeachin, a regulator of synaptic protein targeting, is associated with body fat mass and feeding behavior in mice and body-mass index in humans. PLoS Genet. 2012 Mar;8(3):e1002568.

5)Genetic variants near the MGAT1 gene are associated with body weight, BMI and fatty acid metabolism among adults and children. Int J Obes (Lond). 2012 Jan;36(1):119-29.